12.12.2017

Günlük Arşivler

  • QDMS’in işbaşı periyodik muayene modülüne E-Reçete özelliği eklendi.

    QDMS’in İşbaşı ve Periyodik Muayene modülüne E-Reçete özelliği eklendi. 6331 sayılı Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan İşyeri Hekimlerimizin yazdıkları reçetelerin “Elektronik İmzalı E-Reçete” şeklinde Medula Sisteminden oluşturulması gerekmektedir. Bu maksatla şirketlerimizin ve kurumlarımızın İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi […]