Satınalma Yönetimi

Satınalma Yönetimi

Endüstri 4.0  sanayi devrimiyle beraber internet tabanlı otomasyonlar işletmelerin tamamında yaygınlaşmaya başladı. Bu noktada varlıkların bu otomasyonla entegre olarak yönetimi verimliliğin sağlanmasında önemli bir yer edinmektedir. BOYSWEB Varlık Yönetimi uygulamasıyla geliştirilen çözümler ve sağlanan katkılar paylaşılacaktır.

Diğer Sektörel Çözümlerimiz